Dikkat! As kelimesinin 5 farklı anlama geldiğini biliyor musun?

As kelimesi bazen kafanı karıştırıyor değil mi?

Mesela, “As you know, we meet every day” cümlesi “Bildiğin gibi her gün buluşuruz” demek. Bu cümleye bakınca as kelimesinin anlamı “gibi” olarak gözüküyor.

Sonra “Onun arabası gibi bir arabamın olmasını istiyorum” gibi bir cümle kurmak istediğinde “I want to have a car as his car” diyorsun ama bu cümle hatalı ve burada as “gibi” anlamını katmak için kullanılamıyor.

Eğer bu durum senin de kafanı karıştırıyorsa, üzülme. Bir noktada bu fark herkesin aklına takılıyor. Bu yazıyı okumayı bitirdiğinde artık bu durum kafanı karıştırmayacak.

Edat olarak “as”

Bilmen gereken en önemli kullanımlardan biri as kelimesinin edat olarak kullanılması. Bu kullanımda as kelimesi bir şeyin ve bir insanın sebebini veya amacını belirtir ve “olarak “anlamına gelir.

Bir kişinin veya bir şeyin amacını veya sebebini belirttiği için de hep mühendis, doktor, havlu, masa gibi bir isimle kullanılır.

Ne demek istediğimi örnekler üzerinden daha iyi gösterebilirim.

Mesela;

“He worked at the company as an engineer.” cümlesine bakalım.

Burada as kelimesi bir isimden önce gelir. Bu durumda “an engineer” yani “bir mühendis”.

Cümle “O şirkette bir mühendis olarak çalıştı.” demek. Burada “olarak” anlamını “as” kelimesi katar ve o insanın hangi amaçla orada olduğunu belirtir.

Karışık birkaç örnek inceleyelim.

 • You can use this cloth as a towel.
 • Bu bezi havlu olarak kullanabilirsin.

Burada as, “a towel” yani “bir havlu” isimden önce gelerek onun amacını/sebebini belirtir.

 • They hired him as our new CEO.
 • Onu yeni CEO’muz olarak işe aldılar.

Yine burada “as” kelimesi “our new CEO” isminden önce geliyor ve bir sebep belirtiyor.

 • I came to talk to you as a friend.
 • Bir arkadaş olarak seninle konuşmaya geldim.

Burada da yine as, bir isimden yani “friend” kelimesinden önce geliyor ve ne olarak geldiğimiz belirtiyor.

Gibi anlamında

As kelimesinin bir başka önemli kullanımı “gibi” anlamı. Ancak dediğim gibi,  bu kullanımla ilgili dikkat etmen gereken önemli bir nokta var. Önce gibi kullanımına bakalım ve daha sonra bu önemli noktayı inceleyelim.

Eğer bilinen, tahmin edilen veya hali hazırda konuşulan bir şeyi vurgulamak istiyorsan “as” kullanılır.  Bu durumda as “gibi” anlamına gelir ve “Dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi ve düşündüğüm gibi” cümlelerini kurmanı sağlar.

Mesela;

 • As I told you, it is very hard.
 • Sana dediğim gibi, çok zor.

Burada önceden bilinen bir şey belirtiyorum ve  “Sana söylediğim gibi” diyorum. As burada gibi anlamını katar.

 • It is raining, as the weather app predicted.
 • Hava durumu uygulamasının öngördüğü gibi yağmur yağıyor.

Yine burada öngörülen veya önceden bilinen bir durumu belirtiyorum. Bu nedenle “as the weather app predicted” yani “hava durumu uygulamasınn tahmin ettiği gibi” anlamı olur ve “as” kelimesi “gibi” anlamına gelir.

 • As I thought, you are late.
 • Düşündüğüm gibi geç kaldın.

Son olarak burada da önceden bilinen veya tahmin edilen bir durumu belirtiyorum. “As I thought” ifadesi “Düşündüğüm gibi” demek ve as burada da cümleye “gibi” anlamını katıyor.

Bilinen, tahmin edilen veya önceden konuşulan bir şey dışında, as kelimesi bir şeyin aynı şekilde olduğu veya aynı şekilde yapıldığı durumları belirtmek için de kullanılır ve bu durumda da “gibi” anlamına gelir.

Mesela;

 • I answered the question as you suggested.
 • Soruyu senin önerdiğin gibi cevapladım.

Burada bilinen bir öneri var ve bu öneriye uygun şekilde sorunun cevaplandığını belirtiyorum. Burada as “gibi” anlamına gelir.

 • I did everything as he said.
 • Her şeyi onun söylediği gibi yaptım.

Burada da bir şeyin aynı şekilde yapıldığı anlamı olduğu için as kullandık ve “gibi” anlamını kattı.

 •  As usual, he finished the exam early.
 • Her zamanki gibi sınavı erken bitirdi.

Burada da yine bir şeyin beklenen şekilde yapıldığı belirtiliyor ve as “gibi” anlamına geliyor.

Önemli nokta

Burada dikkat etmen gereken ve İngilizce öğrenen hemen hemen herkesin bir noktada kafasını karıştıran bir nokta var.

İlk kullanımda yaptığımız gibi as kelimesinden sonra bir isim geldiğinde “gibi” anlamı verilemez. Mesela;

“I want to have a car as his car.” Cümlesine bakalım.  Eğer burada “Onun arabası gibi bir arabamın olmasını istiyorum” demek istediysen, bu cümle hatalı.

Bu yapıdaki bir cümlede “gibi” anlamını vermek istiyorsan, mutlaka “like” kelimesini kullanmalısın.

 • I want to have a car like his car.
 • Onun arabası gibi bir arabamın olmasını istiyorum.

Kilit nokta as kelimsinden sonra bir ismin olması: “his car”.

Bu yüzden gibi anlamını vermek için “like” kullanılmalı. Eğer “as” kullanılırsa “olarak” anlamı olur ve “onun arabası olarak kendi arabamın olmasını istiyorum” gibi değişik bir anlam oluşur.

Ancak önceden bilinen, önceden konuşulan veya tahmin edilen bir şeyden bahsediyorsan ya da bir eylemin her zamanki gibi yapıldığını belirtiyorsan as kelimesi “gibi” anlamına gelebilir. Başka bir örneğe daha bakalım.

 • This place looks like the place in the movie.
 • Bu yer filmdeki yere benziyor/ filmdeki yer gibi gözüküyor.

Yine burada gibi anlamı vermek için “like” kullanılmalı çünkü “filmdeki yer” ifadesinden yani bir isimden önce geliyor.

 • I want to play tennis like you.
 • Senin gibi tenis oynama istiyorum.

Yine burada “gibi” anlamını verirken “as” değil, “like” kullanılmalı.

Unutma, “as” kelimesi bir isimden önce kullanıldığında o şeyin veya kişinin amacını ya da sebebini belirtir ve genelde “olarak” anlamını verir.

 • I work as a teacher.
 • Bir öğretmen olarak çalışıyorum.

As kelimesi “gibi” anlamına gelmesi için önceden bilinen, tahmin edilen veya önceden konuşulan bir şeyden bahsediliyor olması gerekir ya da bir eylemin bilindiği şekilde ya da her zamanki gibi yapıldığını belirtmeli. 

 • As the doctor said, you need to rest.
 • Doktorun dediği gibi, dinlenmen lazım.

Eğer bir isim kullanıyorsan mesela “kedi gibi” veya “o renk gibi” veya “senin gibi” derken “gibi” anlamını vermek için tek yapman gereken şey “as” yerine “like” kullanmak.

Bu farkı kısaca özetleyelim çünkü önemli.

As kelimesinden sonra bir isim geliyorsa “olarak” anlamına gelir.

 • I work as a teacher here.
 • Burada bir öğretmen olarak çalışıyorum.

Eğer “bir öğretmen gibi çalışıyorum” demek istersen burada “as” yerine “like” kullanmalısın.

 • I work like a teacher.
 • Öğretmen gibi çalışıyorum.

As kelimesi iki durumda “gibi” anlamına gelebilir.

 1. Önceden bilinen, tahmin edilen veya önceden konuşulan bir şeyden bahsediyorsan “as” kelimesi gibi anlamına gelebilir.
 • As we discussed, we need to make a decision tomorrow.
 • Konuştuğumuz/tartıştığımız gibi yarın bir karar vermemiz gerekiyor.
 1. As kelimesi bir şeyin aynı şekilde veya bilinen şekilde yapıldığını belirtmek için de kullanılır ve bu durumda da “gibi” anlamına gelir.
 • Finish the task as the instructions say.
 • Görevi talimatların dediği şekilde bitir.

Bu farkı bildiğinde as kelimesi gittikçe daha az kafanı karıştıracak ve doğru bir şekilde kullanabilmeye başlayacaksın.

Bağlaç olarak as

Gelelim as kelimesinin bir başka önemli kullanımına. Bu da karşına çok sık çıkacak. As kelimesi bağlaç olarak da kullanılır ve bu kullanımda aynı anda gerçekleşen iki olayı belirtir.

Bunu, devam eden iki olayın bağlanmasından anlayabilirsin.

Mesela;

 • As we were sitting at the table, the phone started to ring.
 • Masada oturduğumuz esnada telefon çalışmaya başladı.

Burada as, devam etmekte olan bir olayı başka bir olayla zaman olarak bağlıyor. Genelde as sonrasında gelen eylem, continuous tense’te yani ing eki almış halde oluyor.

 • He cried as they were making fun of him.
 • Onunla dalga geçtikleri sırada ağladı.

Burada da aynı anda gerçekleşen iki eylem beliriliyor.

 • The lights turned off as we were dancing.
 • Dans ettiğimiz sırada ışıklar söndü.

Aynı şekilde burada da aynı anda gerçekleşen iki olay belirtiliyor. As kelimesinden sonra eylemin devam eden yani continuous hali geldi.

Aynı süre zarfında gerçekleşen değişimler

Bir önceki kullanıma benzeyen ama biraz farklı olan bir kullanım daha var. Bunlar “tam şu anda gerçekleşen” olaylar değil ve daha çok birbirlerine bağlı süreçleri belirtir.

Mesela “Daha popüler oldukça daha fazla bilet satıyoruz” cümlesine bakalım. Burada birbiriyle bağlantılı iki süreç var.

Daha popüler oldukça daha çok bilet satıyoruz. Bu durumda da as kullanabiliriz.

Bu cümle “As we get more popular, we sell more tickets” anlamına gelir. Bu iki olay tam şu anda gerçekleşmediği için continuous tense yerine iki cümle de simple tense ile kurulur. Birkaç örneğe daha bakalım.

 • It snows more as the weather gets colder.
 • Havalar soğudukça daha fazla kar yağar.

Yine burada birbiriyle bağlantılı olup aynı süre zarfında gelişen iki süreç var. Havalar soğudukça daha fazla kar yağıyor.

 • As you train more, you get stronger.
 • Daha çok antrenman yaptıkça güçlenirsin.

“Tıpkı/aynı” anlamını vermek

Son olarak sıkça karşılaşacağın bir kullanıma daha bakalım. Bu kullanım “tıpkı” veya “aynı” anlamına gelir ve “same” kelimesiyle birlikte kullanılır. “Same-aynı” demek. “the same as (birşey)” kalıbı da “tıpkı (bir şey) gibi” anlamına gelir ve bir karşılaştırma yapmış oluruz

Mesela;

 • Your shirt is the same as mine.
 • Gömleğin benimkiyle aynı.

Your shirt = gömleğin

is = -dir

the same as mine = benimkiyle aynıdır.

 • This house is the same colour as our house.
 • Bu evin rengi bizim evin rengi ile aynı.
 • The difficulty of this exercise is the same as the last one.
 • Bu egzersizin zorluğu bir önceki egzersiz ile aynı.

Özet

As kelimesinin 5 önemli kullanımını inceledik.

İlki edat olarak kullanımı. Bu kullanımda bir şeyin veya bir kişinin amacı belirtilir ve “olarak” anlamına gelir.

 • I work as a teacher.
 • Bir öğretmen olarak çalışıyorum.
 • You can use this cloth as a towel.
 • Bu kumaşı havlu olarak kullanabilirsin.

As kelimesinin ikinci önemli kullanımı “gibi” anlamında. Bu da yaygın olarak iki şekilde olur.

Bilinen, tahmin edilen ya da önceden konuşulan bir şeyden bahsedildiğinde “as” kelimesi “gibi” anlamına gelir.

 • As you said, our deadline is tomorrow.
 • Dediğin gibi son teslim tarihimiz yarın.

Bir şeyin aynı şekilde olduğu ya da yapıldığı durumlarda da “as” kelimesi “gibi” anlamına gelecek şekilde kullanılır.

 • I invested as you suggested.
 • Önerdiğin gibi yatırım yaptım.

Burada da as “gibi” anlamına gelir.

Bu noktada dikkat etmen gereken bir şey var. İlk incelediğimiz kullanımda “as” kelimesi “gibi” anlamına gelemez. Bunu nedeni as kelimesinin arkasından bir isim gelmesi. İsim geldiği zaman as kelimesi “olarak” anlamına gelir. As kelimesi ancak az önce anlattığım iki kullanımda “gibi” anlamına gelebilir.

Eğer “Senin gibi, bu araba gibi ya da bu ev gibi” şeklinde cümle kurmak istiyorsan ve bir isim varsa, as yerine “like” kullanmalısın. Mesela;

 • I work as a teacher.
 • Öğretmen olarak çalışıyorum.
 • I work like a teacher.
 • Öğretmen gibi çalışıyorum.

As kelimesi bağlaç olarak da kullanılır ve bu kullanımda aynı anda gerçekleşen iki olayı belirtir.

Bunu, devam eden iki olayın bağlanmasından anlayabilirsin.

 • As we were talking, the door opened.
 • Konuştuğumuz sırada kapı açıldı.

As kelimesi birbiriyle bağlantılı iki süreci belirtmek için de kullanılır.

 • As we study more, our grades increase.
 • Daha çok ders çalıştıkça notlarımız artıyor.

Son olarak “as” kelimesi “tıpkı/aynı” anlamını vermek için de kullanılır. Bunun içn de “the same as (bir şey)” kalıbından yararlanılır.

 • This exercise is the same as the last one.
 • Bu egzersiz öncekiyle aynı.

Harikasın!

Evet, as kelimesinin kullanımı ve dikkat etmen gereken noktalar bu şekilde!

3 Yorum Kendi yorumunu ekle

 1. zayıf anlatım, sonunda bir tablo olsaydı daha iyi olurdu, yüzeysel ve sıradan olmuş

  • ne diyorsun kardeş as + noun daki anlam değişikliğini hangi site izah etmiş söylesene

Yorum Bırak