İş/telefon mülakatlarında kullanabileceğin İngilizce kalıplar

Bu haftaki yazıda ve videoda İngilizce bir iş görüşmesinde/mülakatta karşına gelebilecek soruları gösteriyorum ve görüşmede kullanman için bazı sık kullanılan kalıplar veriyorum. Bu şekilde sen de görüşmende sana sorulan sorulara rahatça cevap verebilecek ve kendini ifade edebileceksin.

İçinde tüm kalıpların ve ek örneklerin bulunduğu ücretsiz PDF dosyasını indirmek için linke tıklayarak e-posta adresini bırakman yeterli =) 

İki bölümlük serinin ikinci bölümüne hoş geldin. Bir önceki bölümde İngilizce bir iş görüşmesine ve mülakata nasıl hazırlanabileceğini, yapabileceğin alıştırmaları ve heyecanını azaltmak adına da birkaç tüyo verdim.

Eğer o yazıyı görmediysen, onu okuduktan sonra bu yazıya geçmen iyi olur.

Öncelikle, bir iş görüşmesine veya mülakata gittiğini düşünelim. Bu durumda belki mülakat başlamadan önce teşekkür etmek isteyebilirsin, bir soru sormak isteyebilirsin veya bir yorumda bulunmak isteyebilirsin. Özellikle sessiz kalmak ve bir şey söylememek seni tuhaf hissettiriyorsa. Bu aynı zamanda biraz açılmana da yardımcı olabilir.

Böyle bir durum için birkaç yorumla veya soruyla ön hazırlık yapabilirsin.

Mesela ofis veya ofisin konumu ile ilgili bir yorumda bulunabilirsin. Örneğin “Wow! The office location is great. It was easy to get here.” diyebilirsin.

Veya “Burada kaç kişi çalışıyor?” diye sorabilirsin. Bunu da “How many people work here?” veya “How many people work in this office?” şeklinde yapabilirsin

Ya da belki sadece teşekkür etmek isteyebilirsin bu durumda da “Thank you for inviting me to this interview.” gibi bir cümle kurabilirsin.

Bu hem biraz ısınmanı sağlayabilir hem de bir sessizlik varsa o sessizliği bozup tuhaf hissetmeni engeleyebilir.

Evet bu ön hazırlığa değindikten sonra, karşına görüşmelerde gelme ihtimali en yüksek olan soruyla başlayalım. “Tell me about yourself.” yani “Bana biraz kendinden bahset.” sorusu veya “Tell me about your last job.”, “Tell me about your experience.” gibi bu sorunun  türevleri. Bu sorunun gelme ihtimali çok yüksek, o yüzden önce buna yönelik kalıpları detaylı olarak inceleyelim.

Örneğin bu soruya karşılık şimdiki pozisyonundan bahsetmek isteyebilirsin. Bu durumda zaman olarak simple present tense kullanarak şu iki kalıbı kullanabilirsin:

 1. Right now, I’m (iş pozisyonu) at (şirket) where I (yaptığın şey/çalışma alanın)
 2. Daha basit bir kalıp kullanmak istersen de I currently work as (iş pozisyonu) diyebilirsin.

Eğer şu anda bir pozisyonda çalışmıyorsan “I’m a (mesleğin) and I (uzman olduğun konular) kalıbını kullanabilirsin.

İkisinden de örnek yapalım. Mesela, diyelim, hadi Google olsun, Google’da çalışan yazılım mühendisisin. Hemen bu soruya karşılık şöyle başlayabilirsin.

 • Right now, I’m a software engineer at Google where I design back-end systems for our clients.

 • I’m currently working as a software engineer at Google where I design backend systems for our clients.

Ya da o anda aktif olarak çalışmıyorsan “I’m a software engineer and I specialize in backend systems and PHP.” gibi bir cümle kurabilirsin.

Veya diyelim inşaat mühendisisin. Yine benzer şekilde nasıl cevaplayabileceğine bakalım.

 • I’m a civil engineer at x inşaat where I work as a project manager

 • I currently work as a civil engineer at x inşaat where I am a project manager.

Ya da yine şu anda aktif olarak bir poziysonda çalışmıyorsan, “I’m a civil egineer and I specialize in project management.” diyebilirsin

Bu cümleler şu anda olan olaylardan bahsettiği için present tense kullanman en iyisi olur.

Eğer geçmişte yaptıklarından bahsetmek istiyorsan, past tense kullanarak bunu belirtebilirsin. Bunu için de kullanabileceğin bir kalıba bakalım.

Eğer “ondan önce…” şeklinde başlamak istiyorsan, “before that” ifadesiyle cümleye başlayabilirsin.

Mesela “Before that, I (deneyimin veya çalıştığın yer), where I (yaptıkların veya öğrendiklerin).

Burada “where I” kısmını “ki orada ben…” gibi düünebilirsin. Orada yaptıklarınla ilgili bilgi vermek için kullanılıyor. Bir örneğe bakalım.

 • Before that, I worked as a consultant for a company where I was responsible for major client accounts.

Eğer “before that” yani “ondan önce” olarak başlamak istemiyorsan da “in my career” olarak başlayabilirsin.

 • In my career, I’ve worked as a consultant and this helped me learn to work with multiple clients at once. – Kariyerim esnasında danışman olarak çalıştım ve bu birçok müşteri ile aynı anda ilgilenmeyi öğrenmeme yardımcı oldu.

Son olarak gelecekle ve ilerleyen dönemlerde ne yapmak istediğinde kullanabileceğin iki kalıba bakalım. Eğer biri sana gelecekteki hedeflerini veya başvurduğun işten ne elde etmek istediğini sorarsa, bu şekilde cümle kurabiirsin.

Bu durumda da “Now, I’d like to (yapmak istdiğin şey)” veya “What I’m looking for now is (aradığın şey)” kalıplarıyla yapabilirsin.

İlk kalıp, “şimdi şunu şunu yapmak isterim” gibi cümleler kurmak istediğinde, ikincisi de de “Şimdi aradığım şey” şeklinde bir cümle kurmak istediğinde kullanılır. Hemen örnek yapalım.

 • Now I’d like to work for an international company.

 • Now I’d like to advance my career in this field

 • Now what I’m looking for is to work with large teams.

 • Now what I’m looking for is to work in an international company.

Eğer bu cümlelerden sonra “Ki orada şunu şunu yapabilmek için” şeklinde ek bir bilgi eklemek istiyorsan,  “where I can” ile devam edebilirsin. Mesela;

 • Now I’d love to work for an international company where I can gain more global experience.

 • Now what I’m looking for is to work in an international company where I can learn new skills and work with clients globally.

Evet artık geçmişte yaptıklarından, şu anda yaptıklarından ve gelecekte yapmak istediklerinden bahsederken elinde kullanabileceğin birkaç kalıp var.

Bunlar istediğin şekilde duruma göre birleştirebilirsin. Kalıpları kendi CV’ne, işine veya anlatmak istediklerine göre uyarlaman yeterli.  Mesela, hepsinin birleştiği iki örnek yapalım.

 • Right now, I am a hiring manager at abc firm where I am responsible for finding, hiring and training talent. Before that, I worked as an assistant hiring manager and my job was to help the hiring manager in day-to-day tasks. What I am looking for now is the opportunity to advance my skills and gain experience as a global hiring manager for a large firm.

 • I’m currently working as a software engineer at xyz firm where I am responsible for maintaining database systems for clients. Before that, I worked as a junior software developer and my job was to help with front-end work for large client projects. What I am looking for now is the opportunity to transition to a more managerial position.

Gördüğün gibi, bu kalıpları birleştirdiğinde ortaya güzel sonuçlar çıkabiliyor. Bu soru da muhtemelen karşına çıkacağı için üzerinde detaylı olarak durdum. Şİmdi kurmak isteyebileceğin birkaç tane daha yaygın cümle türüne ve kalıba bakalım.

Mesela sana bir şeyi yapmanın sebebi sorulabilir. Mesela neden bu işe başvurduğun veya neden belli bir alanda eğitim aldığını sorabilirler. Bu durumda kendini açıklamak için şöyle bir kalıp kullanabilirsin I (eylem) because I (sebep).

 • I learned English because I want to work for a global firm. İngilizce öğrendim çünkü uluslar arası bir firmada çalışmak istiyorum.

 • I applied for this job because I believe that I can expand my skills in this firm.Bu işe başvurdum çünkü becerilerimi bu firmada geliştirebileceğime inanıyorum.

Bunun dışında, neden bu mülakata geldiğini veya bu işe başvruduğunu açıklamanı isteyebilirisn.

Bunun için kullanabileceğin güzel bir kalıp var; What really attracted me to this position is the chance to (Bu işte yapabileceğini düşündüğün şey).

Bu kalıbı “Beni bu pozisyona çeken şey şu şu şu” demek istediğinde kullanabilirsin. Mesela;

 • What really attracted me to this position is the chance to take a leading role in finding great talent for this company.

 • What really attracted me to this position is the change to create marketing campaigns for a large company.

Gelelim dikkat etmen gereken bir diğer durum olan hayali veya varsayımsal durumlara. Bu da karşına gelebilecek sorulardan biri.

Bunlar “Şöyle bir durum olsaydı ne yapardın?” gibi sorular. Bu sorular genelde “What would you do if…” veya “Tell me about what you would do… “ şeklinde “if” veya “would” içeren sorularla gelir. “Would” kelimesinin bir önemli kullanımı hayali veya varsayımsal bir durumda ne yapacağını belirtmek.

Mesela, örnek bir soru ve cevaba bakalım.

“What would you do if a client contacted you directly?” Burada varsayımsal bir soru var. “Bir müşteri seninle doğrudan iletişim kursaydı ne yapardın?” Bu tarz sorulara “I would (yapacağın şey)” kalıbıyla cevap verebilirsin. Mesela;

 • I would call my manager.Müdürürümü arardım.

 • I would pick up the phone.Telefonu açardım.

 • I would help the client as much as I can.Elimden geldiğince müşteriye yardım ederdim.

Son olarak, konuşmanı canlandıracak ve genel olarak karışık sorularda işine yarayabilecek birkaç kelime ve kalıba daha bakalım.

Eğer iyi olduğun bir şeyden bahsetmek istiyorsan, “I am good at (iyi olduğun şey)” kalıbını kullanabilirsin. 

 • I am good at working in large teams.Büyük ekiplerde çalışmak konusunda iyiyim
 • I am good at sales.Satış konusunda iyiyim
 • I am good at communication.  – İletişimde iyiyim

Eğer sürekli yaptığın bir şeyden bahsetmek istiyorsani “I always (yaptığın şey)” kalıbını kullanabilirsin. 

 • I always double check before making an offer. Bir teklif vermeden önce her zaman iki kere kontrol ederim.

 • I always research the client before calling them.Müşteriyi aramadan önce her zaman müşteriyi araştırırım.

 • I always ask the same question.Her zaman aynı soruyu sorarım.

Eğer önceden yaptığın ama artık yapmadığın bir şeyi belirtmek istiyorsan, “used to” ifadesini kullanabilirsin. 

 • I used to call each client one by one.Eskiden her müşteriyi teker teker arardım.

 • I used to conduct every interview myself. Eskiden her mülakatı kendim yapardım.

 • I used to create detailed reports.Eskiden detaylı raporlar oluştururdum.

Bazen önceki pozisyonunda veya geçmişte bir noktada yaptığın bir şeyden bahsetmek isteyebilirsin. Örneğin “Ben üniversitede öğrenciykden böyle bir proje üzerine çalışma yaptım” demek isteyebilirsin.

Bu durumda “When I was (poziyson) at (yer), I (yaptığın şey) kalıbını kullanabilirsin.

 • When I was a student at the university, I worked on a similar project.

 • When I was a manager at my previous job, I was responsible for these types of tasks.

 • When I was a translator at ABC firm, I translated every legal document.

Son olarak, cümleye “aslında” diyerek başlamak istiyorsan da, “actually” kelimesini kullanarak cümleye başlayabilirsin

 • Actually, I wanted to work in this field 5 years ago.Aslında bu alanda 5 yıl önce çalışmak istiyordum.

 • Actually, I applied for this position last year.Aslında bu pozisyon için geçen sene başvurdum.

 • Actually, I tried to call my manager 2 times. – Aslında müdümü iki kere aramaya çalıştım.

Evet, mülakatta sıkça sorulan sorulara karşılık kullanabilecğein birkaç kalıp bu şekilde.

Bu kalıplar maalesef iyi bir İngilizce temelin yerini almayacak ama ilk bölümde bahsettiğim çalışmayı uygularken cümleleri kurgulamana ve mülakata iyi bir ön hazırlık yapmana yardımcı olacak.

Şimdiden görüşmende veya mülakatında başarılar dilerim. Kafana takılan bir şey varsa da bu yazının altında yorum bırakabilirsin. Görüşmek üzere! =) 

Unutma, içinde tüm kalıpların ve ek örneklerin bulunduğu ücretsiz PDF dosyasını indirmek için linke tıklayarak e-posta adresini bırakman yeterli =) 

18 Yorum Kendi yorumunu ekle

 1. Hocam mail adresime dosyalar gelmiyor. Ne yapmam gerekiyor? Teşekkür ederim.

  • Merhaba,

   Özellikle hotmail kullanıcılarında e-postalar “gereksizler/spam” kutularına düşzebiliyor. E-postaların o kutulardan birinde olma ihtimali yüksek 🙂

   • İki farklı e posta hesabı ile kaydoldum (hem Gmail hem de Hotmail) fakat iki hesaba da mail gelmedi. (spam ve gereksiz kutularına baktım)

    • Şimdi sistemden inceledim ve bu yorumu bırakırken kullandığınız hotmail adresine 3 farklı mail göndermiş olduğumu görüyorum.

 2. Cok faydalı ve hiç bir yerde bulamayacağım gönülden paylasımınız için çok ama çok tesekkur ederım. Her videonuzu keyifle ve heyecanla izliyorum. Kocaman yürekli insan. Emeğinize sağlık…

 3. Bu degerli bilgiler icin cok tesekkurler. Peki Turkce’den Ingilizce’ye ceviri yaparken (ozellikle uzun ve karmasik cumleleri ) dikkat etmemiz gereken kurallari belirtebilirmisiniz? Ornegin, S+O+V oge siralamasinin S+V+O ya cevrilmesinin yapilacak ilk sey olmasi gibi.

 4. Ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum, o kadar yararlı oldu ki… emeğinize sağlık

 5. Merhaba Burak,

  Yayınladığın kurslar arasında writing eğitimini içeren kurs var mıydı bilmiyorum ancak böyle bir kurs hazırlarsan gerçekten çok memnun olurum.
  Özellikle iş hayarında İngilizce’yi yoğun kullanıyorum fakat daha üst seviye kelime ve cümlew yapılarını kullanmak için gerçekten senin hazırladığın diğer videolar gibi kaliteli bir içeriğe ihtiyacım var.
  Konuyla ilgili olarak yardımcı olabilir misin?

Yorum Bırak