Ago ve Before kelimeleri ile ilgili ek örnekler ve özet açıklamalar

  • Ago kelimesinin kullanıldığı durumlar ve bu durumlarla ilgili örnekler
  • Before kelimesinin kullanıldığı yerlerin özet açıklamaları ve örnekler
  • "Ago" ve "Before" kelimeleri arasındaki farklar - örneklerle birlikte
Ücretsiz Dosyayı Bana Gönder!

%100 Güvenli. E-posta adresin başkalarıyla kesinlikle paylaşılmıyor.

ÜCRETSİZ Dosya yukarıda girmiş olduğun
e-posta adresine gönderilecektir!